გამოგონების სტატუსის შემოწმება

ტექნოლოგიის სათაური – უჯრედში ქლორისა და წყალბადის იონების ტრანსპორტის ახალი სენსორი.

საბუთები მზადდება USPTO-ში საპატენტო განაცხადის შესატანად.