მეორე ეტაპზე გადასული პროექტები

კონკურსის პირველ ეტაპზე შემოსული განაცხადების განხილვის შედეგად  მეორე ეტაპზე გადავიდა შემდეგი პროექტები:

1.  ქლორის იონების უჯრედებში შეღწევის მონიტორინგის ახალი სენსორი

2. PS-551-ის სიმსივნის საწინააღმდეგო, ანტიმუტაგენური, ანაბოლური, ანთებისსაწინააღმდეგო, ანტიგოპოქსიური და იმუნომასტიმულირებელი აქტიობები.

3.  სისხლის პერიფერიული ნაკადის შეფასება

4. ჩრჩილის საწინააღმდეგო ბუნებრივი პრეპარატი