ხელმისაწვდომი ტექნოლოგიების ჩამონათვალი

1. უჯრედში ქლორისა და წყალბადის იონების ტრანსპორტის ახალი სენსორი.