გამარჯვებული პროექტი

ტექნოლოგიების კომერციალიზაციის ოფისის მიერ გამოცხადებულ კონკურსში, ბიოლოგიისა და ბიოტექნოლოგიების სფეროში გამოგონებების  შესარჩევად, გამოვლინდა გამარჯვებული პროექტი:

,,ქლორის იონების უჯრედებში შეღწევის მონიტორინგის ახალი სენსორი” – პროექტის ავტორი დოქტორი დავით აფხაზავა