რუკა და მიმართულებები

ჩვენი მისამართია:
ქ.ჩოლოყაშვილის გამზირი 3/5.
E კორპუსი, ოთახი 113
0162  თბილისი, საქართველო

ტელ: 2 220009 (470)
email: tco@iliauni.edu.ge