მრჩეველთა საბჭო

მრჩეველთა საბჭოს შემადგენლობა:

  1. დირექტორი (ისუ) – პრორექტორი ნინო დვალიძე
  2. საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და საინჟინრო ფაკულტეტის დეკანი(ისუ)- დავით თარხნიშვილი
  3. ქიმიური ბიოლოგიის ინსტიტუტის დირექტორი (ისუ)- რევაზ სოლომონია
  4. საქპატენტის თავჯდომარის მოადგილე-  სოფო მუჯირი
  5.  საქართველოს ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტოს უნარების განვითარებისა და შესაძლებლობების შექმნის განყოფილების უფროსი – გიორგი კინწურაშვილი